Hållbara listan – så funkar den

För att hjälpa mina läsare att göra bättre val i vardagen har jag skapat Hållbara listan – ett galleri med företag vars affärsmodell bygger på delningsekonomi och/eller cirkularitet på olika sätt. Få företag är förstås helt hållbara ännu, men dessa företag har kommit en bra bit på väg – och framför allt hjälper de oss konsumenter i vår omställning. Hållbara listan består alltså av verktyg för att kunna leva mer hållbart, helt enkelt.

Kostar det pengar att vara med på listan?

Ja. Företagen på listan betalar för att synas på den, eftersom de också tror på idén bakom listan – att underlätta omställningen för så många som möjligt. På så vis stöttar de mitt arbete med att sprida kunskap om hållbarhet, och finansierar tiden jag lägger på att bygga upp listan. Prislappen för att bli inkluderad på listan är medvetet lagd så pass lågt att även små företag ska ha möjlighet att synas, och på så vis få en chans att växa.

Jag saknar kategorier och företag på listan, varför är de inte med?

Tanken är att listan hela tiden utvecklas. Den ska växa i takt med att samhället ställer om och blir mer hållbart, nya företag med hållbara och cirkulära affärsidéer skapas och andra ändrar inriktning. Har du önskemål på kategorier eller företag du skulle vilja se här, hör av dig – så hjälps vi åt att få listan att växa!

Hur vet jag att företagen verkligen är bra?

Inget företag kan köpa sig in på listan, utan alla är utvalda och utvärderade av mig. Jag tar gärna emot förslag från mina läsare, och företag som tycker att de passar in på listan får gärna kontakta mig – men varje nytt företag som tillkommer på listan har passerat ett ganska litet hållbarhetsnålsöga och inga företag kan ta en omväg runt det för att synas här.


Close