ANLITA MIG SOM MODERATOR / PANELDELTAGARE

Vi borde prata mer. Och lyssna mer! Ett intressant samtal mellan rätt personer kan inspirera till idéer, utmana kreativitet, väcka tankar och knäcka fördomar – och vi behöver inte ens vara delaktiga själva i samtalet.

Ett samtal kan bli väldigt bra även om det uppstår spontant eller får ta den riktning den vill. Men om tiden för samtalet är begränsad och om syftet med samtalet är att lyfta en viktig fråga, då blir det helt klart bättre om det leds av en moderator.

Har du planer för ett samtal kring exempelvis hållbarhet, kommunikation, inredning, klimatengagemang eller journalistik? Då kan du anlita mig, och få en moderator med erfarenhet och kunskap i ämnet.

Är moderatorn redan ordnad, men panelen saknar deltagare? Jag kan också medverka i panelsamtal i samma ämnen, och bidra med mina tankar som medgrundare av Klimatklubben, som expert på hållbar inredning, som journalist eller en kombination av dem alla.